Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach stron internetowych:

 

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych 1

Kto jest Administratorem danych osobowych? 2

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 2

Jakie dane osobowe gromadzimy? 2

W jaki sposób stajemy się posiadaczami Twoich danych osobowych? 2

Jak długo przechowujemy dane osobowe? 3

Czy udostępniamy Twoje dane? 3

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. 3

Kontrola nad przekazanymi danymi osobowymi.

 

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

W tej części Polityki zostaną przedstawione najistotniejsze informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

 

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Home Branding Łukasz Kruszewski, z siedzibą w Olsztynie ul. Witosa 1g/6 NIP: 719-153-08-52
 • Z administratorem można się skontaktować pod numerem poprzez adres e-mail: kontakt@lukaszkruszewski.pl
 • Inspektorem danych osobowych jest Łukasz Kruszewski., będący dostępny pod adresem e-mail: kontakt@lukaszkruszewski.pl

 

2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są  w celu późniejszego kontaktu oraz wysyłki newslettera na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz postanowieniach niniejszego regulaminu, ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 z zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974 nr 24 poz. 141 z zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z zm.).

 

3.Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy gromadzić następujące dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach:

 • dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 • informacje dodatkowe, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług bądź dowiedzieć się o naszych produktach i usługach, takie jak informacje o preferencjach zakupu/sprzedaży nieruchomości,
 • informacje ogólne, tj. informacje generowane podczas korzystania z naszych produktów i usług.

 

4.W jaki sposób stajemy się posiadaczami Twoich danych osobowych?

Dane osobowe są nam przekazywane za pomocą następujących formularzy dostępnych na Stronie.

 • formularz zamówienia produktu,
 • formularz kontaktu ws. oferty,
 • formularz zapisu na newsletter,
 • formularz kontaktu ws. usług Administratora.

Dane przekazane nam w ramach formularzy zapisu przetwarzane są w celach:

 • uzyskania zgód marketingowych i handlowych,
 • wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
 • udzielania Użytkownikowi odpowiedzi na zadane pytanie,
 • przedstawienia Użytkownikowi oferty, o którą pyta,
 • wysłania użytkownikowi oferty,
 • przesłania Użytkownikowi newslettera.

 

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

 

5.Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane w bazie administratora nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas funkcjonowania newslettera. Rezygnacja z otrzymywania newslettera spowoduje usunięcie danych z bazy bądź ich zanonimizowanie.

 

6.Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać przetwarzane dane osobowe następującym podmiotom:

 • UAB „MailerLite”, Address: Paupio 28, Vilnius, Lithuania, Registration: 302942057, VAT code: LT100007448516 – w celu korzystania z systemu mailingowego.

Dane osobowe przekazywane nam w ramach formularzy, przekazywane są do Litwy poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze firmy MailerLite. Wynika to z faktu, że korzystamy z zewnętrznego serwera, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach oraz wykorzystywanie powierzonych danych jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

 

7.Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na zasadach częstotliwości przeglądania informacji zawartych na Stronach,, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie do użytkowników propozycji wykonania określonej akcji np. przejścia na landing page czy wysłanie formularza kontaktowego.

 

8.Kontrola nad przekazanymi danymi osobowymi.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci prawo:

 

 • dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów opisanych powyżej możesz udać się do siedziby naszej działalności w Olsztynie przy ul. Witosa 1G/6 lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu:

 • adres e-mail: kontakt@lukaszkruszewski.pl
 • poczta tradycyjna: Home Branding Łukasz Kruszewski, 10-686 Olsztyn, ul. Witosa 1G/6.
 • numer telefonu: 66 2 547 264 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z mojej pomocy.

 

§ 1. Definicje

 

 1. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Administratorem danych osobowych jest firma: Home Branding Łukasz Kruszewski, NIP 719-153-08-52 z siedzibą w Olsztynie, ul.  Witosa 1G/6. Kontakt: kontakt@lukaszkruszewski.pl

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Strona – strony dostępne pod adresami:

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Stron

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwi

 

§ 2. Polityka cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika,  a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych,  w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Serwis stosuje pliki cookies w celu:
  • zapamiętania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
  • dopasowania zawartości serwisu do preferencji Użytkowników,
  • monitorowania ruchu w serwisie,
  • zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu,
  • ustalania liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW,
  • badania zapisów do newslettera,
  • integracji z portalem społecznościowym,
 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 2. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

§ 3. Wykorzystywanie cookies

 1. Administrator wykorzystuje cookies do:

Konfiguracji Serwisu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp..

Uwierzytelnienia Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji:

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Analizy i badań:

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze Strony nie mogę zagwarantować ich poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na Stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz zamówienia produktu fizycznego i  elektronicznego.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu fizycznego i elektronicznego przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie produktu oraz treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są do UAB „MailerLite”, Address: Paupio 28, Vilnius, Lithuania, Registration: 302942057, VAT code: LT10000744851. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego Mailerlite, podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • UAB „MailerLite”, Address: Paupio 28, Vilnius, Lithuania, Registration: 302942057, VAT code: LT100007448516 – w celu korzystania z systemu mailingowego,
  • Ifirma.pl,Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław, Dolnośląskie, www.power.com.pl, NIP: 898-16-47-572, REGON: 931082394, Nr KRS: 0000281947, w celu prowadzenia księgowości,
  • wfirma.pl, Web INnovative Software Sp. z o.o.  ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław – w celu wystawiania faktur VAT.
  • Shoplo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflancka 4C – w celu sprzedaży produktów Administratora
  • landingi.pl –  Landingi Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ludwinowska 7/9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000449404 – w celu tworzenia stron lądowania i zbierania danych kontaktowych Użytkowników za pośrednictwem formularzy.
  • PushAd Software Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 107
, 02-011 Warszawa Polska we.care@push-ad.com.
  • Wydawnictwo Słowa i Myśli Sp. z o.o., ul. Skrajna 14, 20-802 Lublin, Tel. 81 446 98 15 – w celu realizacji wysyłki książek zamówionych ze Stron.

 

§ 4. Inne technologie

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, w tym popularyzacji Strony administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii
 • kod śledzenia Twitter – w celu umożliwienia popularyzacji Serwisu poprzez udostępnianie Strony, Twitter Inc. z siedzibą w USA.
 • kod śledzenia Instagram –  w celu umożliwienia popularyzacji Serwisu poprzez udostępnianie Strony, administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.
 • kod śledzenia LinkedIn– w celu umożliwienia popularyzacji Serwisu poprzez udostępnianie Strony, administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii.
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony, administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA.
 • kod śledzenia PushAd – w celu wysyłania zapisanym użytkownikom powiadomień webpush.
 • kod śledzenia YandexMetrica – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6. Newsletter

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów wydawanych przez Administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać Użytkownikowi zamówiony przez niego newsletter.
 2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newsletterów jest zawsze dobrowolne. Administrator nigdy nie uzależnia przyjęcia zamówienia na usługę lub dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie od wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera.
 3. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newsletterów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody o następującej treści:

 

Działając jako użytkownik końcowy w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.) wyrażam zgodę na prowadzenie przez Operatora (Nowy Adres S.A. z siedzibą w Warszawie) marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, poprzez wysyłanie przez drogą elektroniczną na udostępniony przeze mnie adres e-mail informacji marketingowych i handlowych, które stanowią jednocześnie zamówioną informację handlową, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).

 

 1. W każdym czasie użytkownicy Serwisu, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie o rezygnacji z usługi newslettera.
 2. Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z serwisów oraz zamawiających newslettery i pozwalają lepiej dostosowywać zawartość Serwisu i newsletterów do potrzeb osób korzystających z tej formy informacji. Ich przetwarzanie zawsze jednak odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez ponadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie,  z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) z danymi osobowymi użytkowników Serwisu, w szczególności zaś z danymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez ten serwis.
 4. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z Administratorem. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.
 5. Administrator informuje jednocześnie, że może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku  z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

§ 7. Ochrona

W trosce o Twoje bezpieczeństwo dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

 

§ 8. Kontakt i postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
 2. Nowa wersja Polityki publikowana będzie na Stronie. Dodatkowo poinformuję Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.
 3. Zastrzegam sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny w na głównych stronach Serwisów w zakładce „Polityka Prywatności”
 4. .Użytkownicy witryny mają możliwość bezpośredniego kontaktu poprzez formularz Kontaktu dostępny na stronie lub poprzez adres e-mail: kontakt@lukaszkruszewski.pl