Moje wystąpienia

Rynek nieruchomości to ciągły rozwój. Warto trzymać rękę na pulsie i wybierać te najistotniejsze. Zobacz, gdzie mnie możesz spotkać. Jeśli organizujesz wydarzenie i potrzebujesz trenera – napisz!

szkolenie

16-01Sty, 2018

Czas: 9:00 - 16:00
Miejsce: Hotel Vega ul. Grabiszyńska 251, Wrocław
Bilety: 0 - 220 zł

Zmiany w prawie na 2018 rok. DOSPON

Program szkolenia:

 1. Zmiany w wykonywaniu zawodu pośrednika oraz zarządcy nieruchomości
 2. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)
 3. Zmiany w zakresie opłaty adiacenckiej
 4. Zmiany w zakresie ustanawiania odrębnej własności lokali
 5. Zmiany w umowach najmu okazjonalnego
 6. Umowa najmu instytucjonalnego
 7. Wysokość wynagrodzenia notariusza za czynności notarialne przy zawieraniu umów najmu okazjonalnego i instytucjonalnego
 8. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości – nowe typy umów najmu
 9. Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych
 10. Projektowane zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów oraz Kodeksu cywilnego w zakresie najmu
 11. Nowe prawo pierwokupu na gruncie ustawy prawo wodne
 12. Zmiany opodatkowania dochodów uzyskiwanych z najmu lokali
 13. Zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 14. Założenia kodeksu urbanistyczno – budowlanego

 

Harmonogram szkolenia:

8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30

Wykład  (2 X 45 minut)

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa + ciasteczka

10.45 – 12.15

Wykład ( 2  x  45 minut)

12.15 – 12.45

Przerwa kawowa  + kanapka

12.45 – 14.15

Wykład (2 x 45 minut)

14.15 – 14. 30

przerwa

14.30 – 16.00

Wykład (2 x 45 minut)

Szukasz trenera?

Świetnie, napisz do mnie a poprowadzę spotkanie.