Moje wystąpienia

Rynek nieruchomości to ciągły rozwój. Warto trzymać rękę na pulsie i wybierać te najistotniejsze. Zobacz, gdzie mnie możesz spotkać. Jeśli organizujesz wydarzenie i potrzebujesz trenera – napisz!

szkolenie

12Sty, 2018

Czas: 10.00-16.00
Miejsce: ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa
Bilety: od 250 zł brutto

Prawne aspekty planowania przestrzennego. Szkolenie PFRN.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne wiąże się z licznymi ograniczeniami i problemami, które odnosić się mogą zarówno do wydających konkretne rozstrzygnięcia organów, jak również zaangażowanych w ramach rynku nieruchomości pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości oraz rzeczoznawców majątkowych. W trakcie szkoleń zostaną przedstawione – wraz z proponowanymi rozwiązaniami – najważniejsze problemy prawne związane z procesem planowania przestrzennego.

Program:

  1. Uchwalenie, zakres i skutki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  2. Uchwalanie, zakres i skutki uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  3. Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  4. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  5. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
  6. Planowanie przestrzenne a podziały i wywłaszczenie nieruchomości
  7. Planowanie przestrzenne a ograniczenia środowiskowe
  8. Planowanie przestrzenne a inwestycje drogowe
  9. Inne wybrane przepisy szczególne dotyczące planowania przestrzennego

Termin: 12 stycznia 2017 r. w godz. 10.00-16.00
Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto – dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

Szukasz trenera?

Świetnie, napisz do mnie a poprowadzę spotkanie.