Moje wystąpienia

Rynek nieruchomości to ciągły rozwój. Warto trzymać rękę na pulsie i wybierać te najistotniejsze. Zobacz, gdzie mnie możesz spotkać. Jeśli organizujesz wydarzenie i potrzebujesz trenera – napisz!

szkolenie

08-05Maj, 2018

Czas: 10:00 - 16:00
Miejsce: ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa
Bilety: od 250 zł brutto

Elementy prawa budowlanego. Szkolenie PFRN.

Elementy prawa budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego. Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie utrzymania stanu technicznego nieruchomości i ich rejestracja w książce obiektu budowlanego.

  • Co to jest obiekt budowlany i jakie elementy wchodzą w skład obiektu budowlanego?
  • Co to jest remont, czym różni się od konserwacji i dlaczego jest to istotne?
  • Co powinien zawierać protokół z kontroli obiektu budowlanego i jakie ma to znaczenie dla dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego?
  • Jakie są zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów?
  • Jakie informacje w książce obiektu budowlanego mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla zarządcy lub właściciela nieruchomości?
  • Co w zakresie obowiązkowych kontroli zmieniła nowelizacja ustawy Prawo Budowlane?

Szkolenie ukaże uczestnikom zależności pomiędzy terminologią zawartą w ustawie prawo budowlane, zakresem obowiązków dotyczących kontroli stanu technicznego, a dokumentem przeznaczonym do rejestrowania przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i remontów, czyli książką obiektu budowlanego. 


Podane zostaną podstawy prawne wykonywania i zakresu obowiązkowych kontroli, oraz przepisów wykonawczych na podstawie których należy przeprowadzać obowiązkowe kontrole. Podane będzie kto może wykonywać obowiązkowe kontrole, w jakich terminach należy je wykonywać i jakie grożą sankcje za ich nie wykonywanie. Omówiona będzie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy, które należy przenieść do książki obiektu budowlanego. Elementem szkolenia będzie szczegółowy instruktaż co jak wpisywać do książki obiektu budowlanego. Omawiany materiał będzie zawierać liczne praktyczne uwagi i wskazówki.

 

Michał Substyk jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami po deweloperskimi. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, oraz członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

DODATKOWE INFORMACJE:

Termin: 8 maja 2018 r. w godz. 10.00-16.00

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto – dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

 

 

Szukasz trenera?

Świetnie, napisz do mnie a poprowadzę spotkanie.