Moje wystąpienia

Rynek nieruchomości to ciągły rozwój. Warto trzymać rękę na pulsie i wybierać te najistotniejsze. Zobacz, gdzie mnie możesz spotkać. Jeśli organizujesz wydarzenie i potrzebujesz trenera – napisz!

szkolenie

15-03Mar, 2018

Czas: 10:00 - 16:00
Miejsce: ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa
Bilety: od 800 zł brutto

Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa. Szkolenie PFRN.

Due diligence jest jedną z najnowocześniejszych, kompleksowych metod analitycznych stosowanych przy zakupie samej nieruchomości lub przedsiębiorstwa posiadającego nieruchomość wzbudzającą zainteresowanie inwestorów. Zazwyczaj due-diligence poprzedza wycenę nieruchomości lub przedsiębiorstwa posiadającego nieruchomości.  Koncentrując się na aspektach prawnych, technicznych, podatkowych  i finansowych funkcjonowania nieruchomości, badanie due-diligence pozwala na kompleksową ocenę stanu obecnego i perspektyw rozwoju danej nieruchomości lub danego przedsiębiorstwa.

W trakcie szkolenia w oparciu o przykłady oraz wiedzę i praktykę naszych trenerów przekażemy Państwu pełną wiedzę z zakresu metod prowadzenia due – diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa. Podczas szkolenia zapoznacie się Państwo ze sposobami i narzędziami interpretacji zapisów w umowach istotnych dla przedsiębiorstwa oraz interpretacją danych zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz sposobami ich analizy. Uwaga będzie zwrócona też na kwestie związane z ochroną środowiska.

Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwi uczestnictwo Państwa w transakcjach zakupu nieruchomości i przedsiębiorstw posiadających nieruchomości jak i współpracę z inwestorami w przypadku jeśli Państwa nieruchomość lub firma posiadająca nieruchomości mają zostać nabyte przez inny podmiot. 
 

Termin: 15-16 marca 2018 r. w godz. 10.00-16.00

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa

Koszty:
800 zł brutto – dla członków PFRN
1000 zł brutto — dla osób z licencją PFRN
1200 zł brutto – dla osób spoza PFRN

Szukasz trenera?

Świetnie, napisz do mnie a poprowadzę spotkanie.