Najważniejsze wiadomości branżowe

Bądź na bieżąco z tym, co ważne. Po prostu.

technologia

Pierwsza w Polsce Konferencja Property Technology – PropTech Now | Poland

Już 5 czerwca 2018 roku w Warszawie (The Heart Warsaw Spire) odbędzie się Pierwsza w Polsce Konferencja Property Technology – PropTech Now | Poland.

Wydarzenie łączy firmy z całego świata, które pragną przyczynić się do dynamicznego rozwoju polskiego rynku jako lidera w Europie Środkowo-Wschodniej.

Konferencja będzie zawierać wiele ważnych paneli dyskusyjnych i wystąpień, z przerwami umożliwiającymi nawiązanie cennych, biznesowych kontaktów.

W roli ekspertów wystąpią fascynujący prelegenci wiodących firm w branży, między innymi:

Mikołaj Niemczycki (Cushman & Wakefield), Jarosław Święcicki (Morizon.pl), Dan Zakai (Mindspace), Marley Fabisiewicz (spaceOS), Gonzalo Sanchez Slik (Brickblock), Bartosz Dobrowolski (Proptech Poland), Tomasz Rudolf (The Heart) i wielu innych.

Branża proptech w Polsce rozwija się bardzo szybko. Konferencja zjednoczy wszystkich zainteresowanych w jednym celu – wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów, zdobycia bezcennej wiedzy od samych ekspertów, a przede wszystkim inspiracji do nowych działań.

Obowiązkowe wydarzenie w kalendarzu wszystkich ekspertów i miłośników branży property technology!

Rejestracja i więcej informacji na stronie: www.proptechnow.com.

 

“On 5th June 2018 in Warsaw (The Heart Warsaw Spire) the first Property Technology Conference in Poland – PropTech Now | Poland.

Conference connects companies from around the world that want to expand their business and network with professionals from fastest growing market in Central and Eastern Europe, Poland.

The event will contain many important discussion panels, with breaks enabling networking with industry professionals and new business partners. Fascinating speakers will take part in the event: Mikołaj Niemczycki (Cushman & Wakefield), Dan Zakai (Mindspace), Jarosław Święcicki (Morizon.pl), Marley Fabisiewicz (spaceOS), Gonzalo Sanchez Slik (Brickblock), Bartosz Dobrowolski (Proptech Poland), Tomasz Rudolf (The Heart) and many others.

The proptech industry in Poland is developing very quickly, creating new opportunities. The conference will unite all interested parties for one purpose – exchange of experiences, gaining valuable knowledge from the experts, and above all inspiration for new, profitable activities.

Obligatory event in the calendar of all experts and lovers of the property technology industry!

Registration and more information on event website: www.proptechnow.com.